Čo ponúkame...

Záleží nám na vývoji vašich detí. Náš tábor vyniká kvalitnou výukou, tvorivým prostredím a individuálnym prístupom. Pracujeme v malých skupinkách. Tábory vedie  riaditeľka štúdia BLF, skúsená pedagogička, tanečníčka i výtvarníčka,  zakladateľka projektu Zdravie v umení a tiež tvorkyňa a režisérka divadelno - tanečného predstavenia Čarovná cesta,

Mgr. art. Dagmara Fajnorová

Tvorba na prvom mieste

V každej uvedenej oblasti umenia deti získajú cenné poznatky a skúsenosti. 
Prednostne sa zameriavame na scénické umenie a  výtvarníctvo. Sem patrí tanec, navrhovanie kostýmov,  maskérske umenie, či herecká príprava. 
Všetko toto by bolo zbytočné, keby nám na naše umelecké výtvory a aktivity nezostala spomienka. Preto sa budeme učiť i fotografovať a deti si prinesú domov vlastnoručn vytvorené prekvapenie pre rodičov.
Tanec a pohyb, to je hlavná myšlienka projektu ZDRAVIE  V UMENÍ , v rámci ktorého vznikli i naše kreatívne tábory.

Vzdelávanie hrou

Učíme sa od slávnych...

Osobnosti, ktoré sa vo svete preslávili v rôznych oblastiach umenia sú často veľmi zaujímavými ľuďmi a my si môžeme zobrať príklad a spoznávať ich tvorbu.

Počas našich táborov deťom predstavíme rôzne oblasti umenia, ako sa to všetko vlastne robí a vzniká. 

Potom si sami vyskúšame, čo dokážeme..

https://www.youtube.com/watch?v=psF-mlsUEo4
Tancujeme aj tvoríme

Keďže je pohyb v našom projekte hlavným základným prvkom, neobídeme ho ani na našich kreatívnych táboroch. Bez pohybu nieje telo zdravé a preto sa budeme hýbať pravidelne a prispôsobene aktivitám, ktoré budeme vykonávať.

https://www.youtube.com/watch?v=1XTaoSGLh58&t=121s